Ondersteuning voor (centrale) cliëntenraden


Hoe werkt u samen in de (centrale) cliëntenraad?
Hoe werken de (centrale) cliëntenraad, manager en de bestuurder samen?
Hoe gaan de vergaderingen?
Hoe komt en blijft u als cliëntenraad in contact met de mensen die u als cliëntenraad vertegenwoordigd?
Hoe zorgt u samen voor een optimale mede-zeggenschap? Welke vorm past hier bij?

Houden deze vragen u bezig?

Wilt u meer weten of wilt u vrijblijvend een gesprek?

Laat het me weten.

Zonnige groet, Lena Hillenga