Ondersteuner


Als ondersteuner Mede-Zeggenschap heb ik oog voor de ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van mede-zeggenschap. Ik geef informatie, advies en ondersteuning op het gebied van mede-zeggenschap. Zowel inhoudelijk als op de proceskant.
Hoe kunt u vorm en inhoud geven aan mede-zeggenschap binnen uw organisatie als (centrale) cliëntenraad, medewerker, team, manager en Raad van Bestuur.