Tips voor leidinggevenden

  • Ga met je medewerker in gesprek
  • Blijf in contact
  • Heeft je medewerker extra ondersteuning nodig? Biedt de ruimte aan de medewerker om  hier gebruik van te maken
  • Heb aandacht voor de klachten die een medewerker kan hebben zoals vermoeidheid, geheugen- concentratie problemen, verdriet
  • Geef ruimte aan je medewerker om terug te komen op de werkplek
  • Heb ook aandacht voor het team